Forum

unanswered 2019 yılı itibariyle e-faturaya geçmesi gereken mükellef şartları

  • Paragon Teknik
  • Paragon Teknik Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
Çok
1 yıl 7 ay önce #22 Yazan: Paragon Teknik
COM_KUNENA_MESSAGE_CREATED_NEW
1.1.2019 tarih itibariyle e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter uygulamalarına zorunlu olarak dahil
olması gereken mükelef şartları şunlardır;

20.6.2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren ve e-Fatura ve e-Defter uygulamaları
çerçevesinde zorunluluk getirilen mükelleflerin kapsamını belirleyen 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği’nden anlaşılacağı üzere;

a) 2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere:
İlgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin
başından itibaren (normal hesap dönemine tabi olanlar için bu tarih 1/1/2019’dur),

b) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali,
ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan
lisans alan mükelleflere (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları
nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.) Lisans aldıkları tarihi izleyen hesap döneminin
başından itibaren (lisans alma tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması
halinde isteyen mükellefler açısından bir sonraki hesap döneminin başından itibaren )

c) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa
ve ithal eden mükelleflere, Mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren
(mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen
mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren), e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçme zorunluluğu
getirilmiştir.

Öte yandan, 24.12.2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren ve İnternet Satışı
Nedeniyle e-Arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilen mükelleflerin kapsamını belirleyen 464 Sıra No.lu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’den anlaşılacağı üzere; İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2017
hesap dönemi brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere 1.1.2019 tarihi itibariyle e-Arşiv
Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamda, belirtilen özellikleri haiz mükelleflerimizin vergisel uygulamalar
bakımından hukuki bir sorun yaşamaması ve cezai işlemlere maruz kalmaması adına
31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına
ilişkin gerekli başvurularını ve hazırlıklarını aşağıdaki adresler üzerinden elektronik ortamda
yapmaları gerekmektedir.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.


Prg Bilgisayar Teknoloji Hizmetleri, !986 yılında kurulmuş olup en köklü bilgisayar hizmet firmasıdır. Bünyemizde Logo satışı ve desteği, Network kurulumu ve desteği, server kurulumu ve destekleriverilmektedir. Web tasarım ve hosting hizmeti bulunmaktadır.

Latest Posts from Blog